O nama

Autori:Hrvoje Mamuzić- Doping i onama
Tomislav sudarevć-ovisnosti od lijelovima
Frano Martić-Ovisnost o drogama
Ivana Njirić-ovisnost o duhanu i zanimljivosti
Joško Đilović-uvod
Alen Imamović-ovisnosti o alkoholu
Nikola Papuga-vitamini i minerali
Danijela Grmić-uređivala tekst

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.